Декларация лични данни

Защитата на личните Ви данни е важна за всички нас, които чрез платформата на ФОРМАТУРА EООД искаме да получите качествена услуга, доставена и съобразена с високи стандарти за безопасност и сигурност. Обработването на Вашата лична информация във ФОРМАТ е открита, прозрачна, защитена и съобразена с  Общият регламент на Европейското  Законодателство (GDPR / ОРЗД), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Кой обработва Вашите лични данни

Фирма: ФОРМАТУРА ЕООД
Дата на създаване: 05/2019
Адрес: гр. София 1000, ул.Веслец 21
Longtitude: TBP
Latitude: TBP
Телефон: +359 895497958
E-mail: format.object@gmail.com
Уебсайт: https://format-designshop.com

Защо събираме Вашите лични данни

ФОРМАТ продава продуктовите си линии в електронния магазин https://format-designshop.com и събирането на личниданни е с цел осъществяване на поръчка / покупка, нейното управление и доставяне до крайните клиенти. С цел подобряване и предоставяне на качествени услуги и продукти Вашите личниданни могат да бъдат използвани също и за анализ и известяване само с Вашето предварително и доброволно съгласие.

Задължителните данни, които събираме за управление на поръчки / покупкиса:

– Вашите имена
– Пощенски адрес(и)
– Телефон
– e-mail adress

Допълнителните данни, които събираме за подобряване на услугите или за автоматично разпознаванеса:

– IP адрес – Вашият IP адрес с който достъпвате https://format-designshop.com се запазва като допълнителна информация, която служи за Вашето разпознаване на платформата ни и за предотвратяване на злонамерени действия.
– Бисквитки / Cookies – повече информация в секцията по-долу.


При регистрирането в нашият онлайн магазин и при извършване на покупка / поръчка Вие попълвате формуляр, който събира Личните Данни упоменати по-горе и с който декларирате и давате изрично съгласие, че предоставените лични данни могат да бъдат включени в базата данни на ФОРМАТУРА ЕООД.